Boergoensestraat 76
3082 KC ROTTERDAM

Tel: 010 - 428 02 25
Fax: 010 - 495 60 16

Stuur een bericht naar het onderstaande
e-mailadres met daarin:
  • uw naam
  • uw adresgegevens
  • uw geboortedatum
  • uw telefoonnummer
  • uw klacht

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

info@fysiotherapiecharlois.nl

Medische gegevens

Verstuur géén medische gegevens via dit emailadres! Als u deze wilt versturen neem dan contact met ons op.

Acupunctuur

Wat is accupunctuur?

Dat acupunctuur een Chinese geneeswijze is, waarbij o.a. met naalden wordt gewerkt, is inmiddels algemeen bekend. Acupunctuur is in het verre Oosten, m.n. China, Japan en Korea, al eeuwenlang de belangrijkste geneeswijze als onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde (T.C.M.). De reden hiervoor is dat de oosterse denktraditie en de acupunctuur in elkaars verlengde liggen. In het Westen, waar de acupunctuur een steeds grotere plaats gaat innemen, wint de gedachte dat het lichaam, de geest en de omgeving van de mens niet los te zien zijn van elkaar, steeds meer terrein. We spreken dan ook, als het gaat om acupunctuur, niet meer over een alternatieve (=andere) maar over een additionele (=toegevoegde) of complementaire (=aanvullende) geneeswijze. Westers en Oosters denken vullen elkaar uitstekend aan.

Acupunctuur is gebaseerd op het begrip energie. Energie die in de natuur zorgt voor o.a. plantengroei, het klimaat, de seizoenen, dag en nacht. In de mens zorgt het voor alle processen die hem tot een levend wezen maken: het kunnen zien en horen, denken en voelen, verteren van voedsel, de ademhaling en het kloppen van het hart, slapen en dromen, het kunnen uiten van emoties en het ontplooien van talenten...kortom alles.

Normaal gesproken, in een gezonde situatie, zijn al die vormen van energie in de mens en zijn omgeving, met elkaar in evenwicht. Ziekte evenwel is, simpel gezegd, een verstoring van deze natuurlijke balans. In die gevallen waarin een lichaam niet in staat is zelfstandig dit evenwicht te herstellen, kan de acupunctuur uitkomst bieden.

 

Ying en Yang / De 5 elementen:

Om de beweging van energie in de mens en de natuur te verklaren, dienen de begrippen Yin en Yang en de theorie van de 5 elementen. Yin en Yang zijn tegenpolen, elkaars tegengestelde, waarbinnen het leven haar evenwicht zoekt. Yin staat voor alles dat daalt, naar binnen gaat, koel en donker is; voor rust, voeding, nacht, winter en water. Yang stijgt, treedt naar buiten, is warm en licht, actief, beschermend, dag, zomer en vuur. Deze 2 tegenpolen kunnen zonder elkaar niet bestaan. Ze vullen elkaar aan en gaan in elkaar over: dag in nacht, zomer in winter, actie in rust etc..

Gezondheid betekent dat er evenwicht is tussen Yin en Yang. Ziekte betekent dat een van de twee overheerst. Zo kun je een "yange ziekte" hebben, b.v. koorts, ontsteking, rode uitslag of een "yinne ziekte" zoals bijvoorbeeld gewrichtsslijtage of oedeem. Met acupunctuur wordt de te zwakke pool versterkt en/of de te sterke pool geremd.

Een ander uitgangspunt in de acupunctuur is dat van de Vijf Elementen, waarbij men stelt dat alles in de natuur, inclusief energie, cyclisch (d.w.z. in cirkels) verloopt. In de natuur is dat te merken aan o.a. de wisseling van de seizoenen, in het menselijk lichaam aan de onderlinge samenhang van de diverse organen. Binnen de acupunctuur worden aan een orgaan ook andere functies toegekend dan in de westerse geneeskunde. Zo zorgen de longen, naast de ademhaling ook voor de keel, de neus, de slijmvliezen, de lichaamsbeharing, de huid, het kunnen voelen van verdriet en het helder kunnen oordelen. Een ander voorbeeld: de energie van het hart zorgt niet alleen voor de bloedsomloop, maar ook voor slapen en dromen, iemands uitstraling, transpiratie, tong en spraak. Stotteren kan dus b.v. gezien worden als een verstoring van de hart-energie.

Wanneer er in een van de 10 organen een verzwakking of blokkade van de energie optreedt, heeft dat niet alleen invloed op de functies van het orgaan, maar mogelijk op den duur ook op de energie van andere organen. Zo ontstaat in de loop van de tijd een waar web van klachten, die vaag en op zichzelf staand lijken, maar voor de acupuncturist vaak te herleiden zijn tot een hoofdoorzaak.

 

Hoe ziet een behandeling eruit:

Tijdens de eerste behandeling wordt u een uitgebreid acupuncturistisch onderzoek afgenomen. Dit onderzoek kan 1  uur duren. Het onderzoek bestaat uit een groot aantal vragen over de meest uiteenlopende aspecten van uw gezondheid. Verder worden er punten op de romp afgetast, en wordt de tong bekeken en de pols zeer nauwkeurig gevoeld. Daarop aansluitend wordt u behandeld. Bij een behandeling hoeft er niet alleen met naalden te worden gewerkt. Er kan ook gebruik worden gemaakt van warmte, massage, Chinese kruiden of voedingsvoorschriften. De vervolgbehandelingen beginnen ook eerste weer met een kort vraaggesprek en ook worden hierbij weer de pols gevoeld en de tong bekeken. Elke behandeling wordt aangepast aan uw toestand/gesteldheid van dat moment. Er is dus geen standaardbehandeling voor een bepaalde klacht.

 

Wanneer naar de accupuncturist:

Er zijn weinig gevallen waarin u een acupuncturist niet zou kunnen raadplegen. Veel voorkomende aandoeningen die voor behandeling in aanmerking komen zijn:

 

    * Hoofdpijn, migraine, opvliegers, overgangsklachten
    * Huidklachten: acne, psoriasis, eczeem, jeuk etc.
    * Slaapproblemen, dromen
    * Stoornissen van de spijsvertering: obstipatie, maagpijn, diarree, buikpijn
    * Menstruatieklachten en pijn.
    * Gewrichts- en spieraandoeningen i.h.a.: tenniselleboog, rugklachten
    * Aangezichtspijn, gordelroos
    * Spanningsklachten, nervositeit, angst
    * Allergieën, hooikoorts
    * Astma, bronchitis, chronische verkoudheid, holteontstekingen
    * Acute aandoeningen: blessures etc.
    * Maar ook klachten en pijn met "onduidelijke oorzaak".
    * Antirookbehandelingen en andere verslavingen

 

Deze opsomming is verre van volledig. Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.

 

Hoofdstromingen bij accupunctuur:

 

KLASSIEKE ACUPUNCTUUR

Deze gaat uit van de klassieke Chinese filosofie, gebaseerd op het Yin Yang concept.

 

OORACUPUNCTUUR/AURICULOACUPUNCTUUR

Dit is een moderne vorm van acupunctuur, die ontdekt en ontwikkeld is door de Franse arts Nogier. Hij vond, dat het lichaam geprojecteerd is op de oorschelp. Door in het oor te prikken kun je de organen beïnvloeden. Er zijn drie richtingen:
 
De Chinese ooracupunctuur. Deze wordt gebruikt ter ondersteuning van de lichaams-acupunctuur behandeling en vooral voor pijnreductie.

De auriculo-therapie. Dit is een meer Westers georiënteerde methode en deze wordt voornamelijk gebruikt voor pijnverlichting en bij de behandeling van verslaving.

 
De auriculo-medicinae (oorgeneeskunde). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal polsfenomeen, de VAS genoemd, en van filters. Op de pols is een overslag te voelen als een (acupunctuur) punt afwijkend is. Hiermee kunnen ziektes opgespoord en behandeld worden.

 

ELEKTROACUPUNCTUUR

Dr. Voll, een Duitse arts, ontdekte dat homeopathische middelen de meetwaarde van een acupunctuurpunt kunnen veranderen. Hij heeft op grond daarvan een meetmethode ontwikkeld, waarbij inzicht wordt verkregen in de toestand van het lichaam. Door het meten van bepaalde acupunctuurpunten kan de oorzaak gevonden worden voor de klachten van de patiënt. Uitgangspuntis dat het meten van bepaalde acupunctuurpunten inzicht geeft over de (energetische) toestand van bepaalde organen of de orgaanfuncties. Ook kan deze methode gebruikt worden om stoorvelden (die de behandeling belemmeren) op te sporen en te behandelen. (bijvoorbeeld een amalgaamvulling of een sluimerende blindedarmontsteking). Elektro-acupunctuur is een diagnostische en therapeutische  methode, waarbij niet met naalden wordt geprikt. De nieuwste methode waarbij allerlei vormen van elektro-acupunctuur worden gecombineerd heet: I-HEALTH.


 
Voor nadere informatie over de laatste methode en acupunctuur in het algemeen kunt u bij onze praktijk vragen naar Mw. Marianne Visser-Romers. Zij beschikt over alle vereiste certificaten om bovenstaande methoden toe te passen en is bij alle zorgverzekeringen aangesloten. Indien u aanvullend verzekerd bent worden bovenstaande acupunctuur behandelingen vergoed conform de door u afgesloten polis.